تبلیغات
حرفهای ناگفته - ذهن زیبا
حرفهای ناگفته
سرمایه هرکس به اندازه حرف های است که برای نگفتن دارد

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 22 اسفند 1388
ذهن ما باغچه است ، گل در آن باید کاشت،

ور نکاری گل من ، علف هرز در آن می روید

زحمت کاشتن یک گل سرخ ،

کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است

گل بکاریم بیا تا مجال علف هرز

فراهم نشود

بی گل آرایی ذهن

نازنین ! نازنین ! نازنین

هرگز آدم ، آدم نشود


http://www.themillionairesecrets.net/images/2008/12/change-your-life.jpg


ارسال توسط هدی *
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin